تاثیر دما بر فشار کاری پلی اتیلن

در جدول زیر تاثیر دما بر فشار کاری لوله های پلی اتیلن ذکر شده است. آنچه مشخص است با افزایش دما فشار کاری قابل تحمل کاهش چشمگیری می یابد که در طراحی خطوط بایستی در نظر گرفته شود.

دما ۲۰ ۲۰-۲۵ ۲۵-۳۰ ۳۰-۳۵ ۳۵-۴۰ ۴۰-۴۵
فشار کاری ۱ ۰.۸ ۰.۶۳ ۰.۵ ۰.۴ ۰.۳۲

مثال :درصورتی که  دمای کارکرد  برای لوله  ۲۴ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود طبق  جدول موجود فشار کاری آن  باید  در عدد ۰.۸ ضرب  شود ، یعنی برای یک  لوله با فشار اسمی  ۱۰ اتمسفر ( در شرایط متعارف ۲۰درجه ) باید حداکثر ۰.۸*۱۰ یعنی ۸ اتمسفر فشار در آن قرار داده  شود تا طول  عمر مفید ۵۰ ساله را در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد  داشته  باشد.

 

برای اطلاع از قیمت محصولات تولیدی بارینکو به صفحه مربوطه مراجعه نمایید

لیست قیمت محصولات بارینکو