استاندارد 14427 اتصالات جوشی پلی اتیلن

استاندارد ملی 14427 اتصالات جوشی پلی اتیلن قسمت سوم در سال ۱۳۹۱ در کمیته تدوین استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و منتشر گردید.

در این استاندارد عناوین زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:

۱-مشخصات کلی اتصالات پلی اتیلن

۲-مشخصات هندسی اتصالات پلی اتیلن

۳-مشخصات مکانیکی اتصالات پلی اتیلن

۴-مشخصات فیزیکی  اتصالات پلی اتیلن

۵-مشخصات شیمیایی اتصالات پلی اتیلن در تماس با مواد شیمیایی

۶-الزامات کارایی سامانه

۷-اتصالات مادگی جوشی

۸-اتصالات دست ساز

۹-تفسیر روش آزمون فشار کوتاه مدت

۱۰-تفسیر روش آزمون کشش برای سامانه های مونتاژ شده اولیه لوله -اتصال

متن کامل استاندارد را از فایل ضمیمه انتهای همین صفحه دریافت نمایید.


برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه یا شرکت در کارگاههای تخصصی آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی با واحد آموزش شرکت در تماس باشید.


دانلود فایل ضمیمه