علل تغییرات شدید ضخامت لوله پلی اتیلن در زمان تولید

در این مطلب به بررسی علل تغییرات شدید ضخامت لوله پلی اتیلن در زمان تولید می پردازیم. علل تغییرات شدید ضخامت لوله پلی اتیلن در زمان تولید عبارتند از ۱-گرمای بیش از حد گروپ یا [...]