استاندارد ملی 17025 آکرودیته

استاندارد ملی 17025 آکرودیته آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمايشگاهي كه مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهاي مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که عملیات آزمایشگاه در مقایسه [...]

استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه

استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه جهت دریافت استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه به فایل ضمیمه مراجعه نمایید. همچنین می توانید استاندارد بریتانیایی 744 مربوط به همین آزمون [...]

استاندارد DIN 8075 آزمون کیفی لوله های پلی اتیلن

استاندارد DIN 8075 آزمون کیفی لوله های پلی اتیلن استاندارد DIN 8075 آزمون کیفی لوله های پلی اتیلن سخت  می باشد. متن کامل این استاندارد را از لینک زیر دریافت نمایید.   دانلود فایل ضمیمه

استاندارد ایزو

استاندارد ایزو سازمان بین‌المللی استاندارد ابتدا با نام ISA) International standard association) در سال ۱۹۲۶ با شرکت ۲۰ کشور دنیا تاسیس شد و بعدها درسال ۱۹۴۲ تعطیل شد. سازمان بین‌المللی استاندارد ISO كه مقر آن در [...]

آشنایی با استانداردهای روز جهان

آشنایی با استانداردهای روز جهان در بیشتر کشورها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالاها نظارت می‌کند که به نام سازمان استاندارد معروف است. در برخی موارد بسیاری پا را فراتر گذاشته و موسساتی را [...]