توضیحات

از اسکوییزر هیدرولیکی لوله جهت مسدود کردن موقت خط انتقال برای انجام تغییر و یا تعمیرات احتمالی شبکه استفاده می شود. اسکوییزر هیدرولیکی بارینکو جهت لوله های ۹۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر بارینکو طراحی و تولید شده است.

اسکوییزر هیدرولیکی بارینکو

اسکوییزر هیدرولیکی بارینکو مدل B-SQH-160

این نوع اسکوییزر جهت لوله های ۷۵ تا ۱۶۰ میلیمتر مناسب بوده و مجهز به جک هیدرولیکی ده تن می باشد تا فشار لازم جهت له کردن لوله را فراهم کند. دستگاه شامل دو فنر قوی جهت کمک به برگشت سریع  تر جک می باشد. همچنین استاپر ویژه ای جهت تنظیم میزان فشار اعمالی دستگاه بر اساس ضخامت لوله در SDR های مختلف بر روی دستگاه تعبیه شده است.

اسکوییزر هیدرولیکی بارینکو

اسکوییزر هیدرولیکی مدل B-SQH-250

این نوع اسکوییزر جهت لوله های ۹۰ تا ۲۵۰ میلیمتر مناسب بوده و مجهز به جک هیدرولیکی با طراحی اختصاصی می باشد تا فشار لازم جهت له کردن لوله را فراهم کند. برگشت جک نیز توسط پمپ هیدرولیک انجام می گیرد. از این مدل دستگاه امکانتولید در سایزهای بزرگتر تا ۱۰۰۰ میلیمتر نیز می باشد.