توضیحات

از اسکوییزر دستی لوله جهت مسدود کردن موقت خط انتقال برای انجام تغییر و یا تعمیرات احتمالی شبکه استفاده می شود. اسکوئیزر در انواع دستی و هیدرولیک و در اندازه های کاری مختلف تولید می شوند. اسکوییزر دستی جهت لوله های ۲۰ تا ۶۳ میلیمتر توسط گروه صنعتی بارینکو طراحی و تولید شده است.

اسکوییزر دستی بارینکو

اسکوئیزر دستی بارینکو مدل B-SQM-63

جهت اسکوییز یا له کردن لوله های پلی اتیلن گازی با قطر ۲۰ تا ۶۳ میلیمتر به کار می روند. لوله در بین دو فک دستگاه قرار گرفته و توسط اهرم پیچی بالای دستگاه به اندازه ای فشرده می شود تا مسیر داخل لوله مسدود شود. با توجه به قطر و ضخامت مختلف هر لوله بر روی دستگاه استاپری تنظیم شده تا از اعمال فشار بیش از حد به لوله جلوگیری شود. فکهای دستگاه به صورت مدور طراحی شده اند تا سطح خارجی لوله آسیب نبیند. همچنین فک پایینی به گونه ای است که جهت خارج کردن لوله به راحتی از جای خود خارج می شود.