توضیحات

بجز اتصالات جوشی استاندارد مورد استفاده در لوله کشی با توجه به نقشه طراحی ها گاهی نیاز به استفاده از اتصالات ویژه با زوایای خاص جهت پیشبرد پروژه احساس می شود.

گروه صنعتی بارینکو با دراختیار داشتن ماشین الات و تجهیزات لازم برای ساخت اتصالات خاص و سفارشی با توجه به نقشه موجود آماده تامین نیاز متقاضیان می باشد.