کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن

با توجه به اینکه مطابق استانداردهای تدوینی تمامی دستگاهها جهت  بررسی عملکرد صحیح اجزا و قطعات دستگاه نیاز به سرویس های دوره ای و دریافت تاییدیه کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن دارند، گروه صنعتی بارینکو آمادگی خود را در  خصوص بازدید و سرویس دوره ای، به روز رسانی، تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب و کالیبره نمودن دستگاه های جوش و سایر تجهیزات با برندهای مختلف اعلام می نماید.

این فرم بر اساس مندرجات و الزامات ارائه شده در استاندارد 12176 و DVS2201 شامل کالیبراسیون گیج فشار، ترموستات  و دمای هیتر، عملکرد هیدرولیک و عملکرد رنده دستگاه می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر ضمن هماهنگی با واحد اداری شرکت نسبت به ارسال دستگاه به نشانی کارخانه اقدام نمایید تا در اسرع وقت نسبت به سرویس و صدور فرم کالیبره اقدام شود.