​مراحل احداث استخر های ژئوممبران

مراحل احداث استخر های ژئوممبران به قرار زیر است:

۱-طراحی استخر :
با نوجه به نوع خاک و محدودیت زمین نسیت به طراحی استخر با عمق، طول، عرض و شیب مناسب اقدام می گردد.  انواع استخر ها شامل استخر های داخل زمین، روی زمین و به صورت ترکیبی می باشد.

۲.    خاکبرداری :
در این مرحله با توجه به طراحی انجام شده، نسبت به خاکبرداری با وسایل مناسب اقدام خواهد شد. شیب مناسب جهت خاک برداری عموما ۱ به ۱ یا ۴۵ درجه می باشد. ولی با تغییر در نوع خاک سایر شیب ها نیز امکان پذیر می باشد.

۳.    تسطیح و خاکبرداری:

پس از خاک برداری، نسبت به متراکم نمودن بستر استخر تا حدود ۹۰% اقدام خواهد شد. حرکت ماشین خاکبرداری  به تراکم خاک کمک زیادی می نماید. کف و دیواره ها بایستی عاری از هر گونه سنگ و اجسام  تیز باشند. بنا بر این نسبت به حذف آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه از کاهگل یا شفته آهک و یا یک لایه ژئوتکستایل با تراکم حجمی مناسب استفاده می شود.تا امکان ایجاد آسیب اجسام نوک تیز بر ورق ژئوممبران وجود نداشته باشد.
۴.    حفر ترانشه :
جهت مهار ورق نسبت به حفر کانالی به موازات استخر به فاصله حدود ۵۰ الی ۷۰ سانتی متر و عمق ۶۰ سانتی متر اقدام خواهد شد. هر چه عمق کانال حفر شده بیشتر باشد، ابعاد کانال حفر شده به دلیل ایجاد پایداری بیشتر ورق در داخل آن بیشتر خواهد شد.
۵.    اجرای ژئو تکستایل :
در صورتی که نیاز به استفاده از ژئوتکستایل باشد در این مرحله نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد. در صورتی که بستر  استخر دارای سنگ و اجسام نوک تیز نباشند نیاز به استفاده از ژئوتکستایل نخواهد بود. در بعضی از موارد به جای ژئوتکستایل از یک لایه کاهگل یا شفته آهک استفاده می گردد.
۶.    اجرای ورق ژئوممبران :
ابتدا نسبت به چیدمان رول های ژئوممبران در کنار استخر اقدام و سپس نسبت به پهن نمودن و برش زدن اقدام خواهد شد سپس نسبت به انجام عملیات جوشکاری با دستگاه اتوماتیک جوشکاری پلاستیک اقدام می گردد. نحوه کار دستگاه به گونه ای می باشد که در هر مرحله از جوشکاری، دو خط جوش ایجاد می نماید تا اطمینان کامل از فرایند جوشکاری ایجاد گردد. در گوشه ها و یا محل اتصال از (لوله های ورودی و خروجی بایستی از جنس پلی اتیلنی باشند تا قابلیت اتصال به ورق ژئوممبران را داشته باشند) عملیات جوشکاری دستی با روکش اکسترودر و یا سشوار هوای داغ استفاده خواهد شد.
۷.    مهار ورق در تراشه :
نسبت به قرار دادن لبه های ورق در تراشه اقدام و نسبت به مدفون کردن آن با خاک و سایر مصالح اقدام خواهد شد.
۸.    آبگیری استخر :
کلیه سازه هایی که جهت دخیره آب احداث می گردد بایستی در چند  مرحله آبگیری شوند. در استخر های پلیمری نیز نسبت به آبگیری در چند مرحله (۲ یا ۳ مرحله) اقدام می گردد.

 

منبع: تارنمای آبراهه سازه بهین