در این بخش که به تدریج تکمیل می شود لیست مجریان و پیمانکاران همکار بارینکو در زمینه اجرای آبیاری قطره ای و خطوط انتقال آب و گاز اطلاع رسانی می شود. امید است مطالب آن برای کارفرمایان و صاحبان پروژه مفید واقع شود.

ردیف پیمانکار/ مجری شماره تماس محل فعالیت امکانات
1 جناب آقای شیریان 09369131047 جوش لوله پلی اتیلن تا 250 میلیمتر
2 جناب آقای فقیری 09911241960
3 جناب آقای تاجیک 09199238120 استان البرز جوش لوله پلی اتیلن تا 250 میلیمتر
4 جناب آقای جمشیدی 09129341803 استان البرز
5 جناب آقای حیدری 09193832985
6 جناب آقای نعمتی 09112815044 استان گیلان
7 جناب آقای فلاح 09122652836 استان البرز جوش لوله پلی اتیلن تا 250 میلیمتر
8 جناب آقای میرزایی 09168608268 استان لرستان
9 جناب آقای روبه خدا 09163402372 استان خوزستان
10 جناب آقای عزمی 09125665223 استان تهران جوش لوله پلی اتیلن از 50 تا 800 میلیمتر
11 جناب آقای عادل 09141580344 استان اردبیل جوش لوله پلی اتیلن از 50 تا 500 میلیمتر
12 جناب آقای محمدیان 09394512738 استان خراسان جنوبی و یزد جوش لوله پلی اتیلن تا 250 و اکسترودر
13 جناب آقای روشن 09181606753 استان مرکزی جوش لوله پلی اتیلن تا 315 میلیمتر
14 جناب آقای خدابحشی 09112162604 استان مازندران
15 جناب آقای سارانی 09 استان یزد
16 جناب آقای راهزانی 09182865912 استان مرکزی
17 جناب آقای شریفی 09 استان خوزستان
18 جناب آقای باقری 09389805291 استان قزوین و زنجان جوش لوله پلی اتیلن تا 400- بیل بکهو
19 جناب آقای قدیمی 09186046048 استان مرکزی مجری و طراح آبیاری قطره ای و خطوط انتقال
20 جناب آقای باهنر 09370624078 استان کردستان و آذربایجان غربی
21 جناب آقای نظارات 09167172176 استان خوزستان جوش لوله پلی اتیلن از 50 تا 630 میلیمتر
22 جناب آقای زربیز 09126961732 استان تهران بات فیوژن و الکتروفیوژن
23 جناب آقای حسینی 09179989582 جوش لوله پلی اتیلن
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39