کلمپ استیل یک از تجهیزات مورداستفاده در صنعت آب و فاضلاب و به منظور رفع شکستگی خطوط انتقال یا انشعاب گیری از انواع لوله های فلزی، آزبست و پلیمری کاربرد دارد. در این بخش قیمت انواع کلمپ استیل با توجه به جنس لوله و طول کلمپ اعلام می شود.

لیست قیمت کلمپ استیل اردیبهشت 1403 (تومان)

ردیف جنس لوله سایز لوله طول 20 سانت طول 30 سانت طول 40 سانت
1 پلی اتیلن 63 1400000 1900000 2450000
2 پلی اتیلن 75 1450000 1950000 2500000
3 پلی اتیلن 90 1580000 2100000 2550000
4 پلی اتیلن 110 1700000 2200000 2660000
5 پلی اتیلن 125 1750000 2250000 2760000
6 پلی اتیلن 160 1780000 2280000 2890000
7 پلی اتیلن 180 1800000 2400000 2960000
8 پلی اتیلن 200 1860000 2560000 3000000
9 پلی اتیلن 225 1900000 2700000 3200000
10 پلی اتیلن 250 1950000 2950000 3400000
11 پلی اتیلن 315 2200000 3500000 4000000
12 پلی اتیلن 355 2500000 3600000 4100000
13 آزبست 80 1500000 2200000 2500000
14 آزبست 100 1550000 2350000 2800000
15 آزبست 150 1880000 2680000 3000000
16 آزبست 200 1990000 2900000 3200000
17 آزبست 250 2250000 3150000 3700000
18 آزبست 300 2420000 3320000 4000000