در این بخش قیمت انواع دستگاه جوش لوله پلی اتیلن بارینکو ارایه می شود. در ادامه میتوانید دسته بندی انواع دستگاه جوش بارینکو را ملاحظه نمایید. بدیهی است با توجه به نوسانات بازار و ارایه تخفیفهای ویژه فهرست بها دستگاه جوش پلی اتیلن بارینکو قطعی نبوده و امکان تغییر آن وجود دارد. برای اطلاع از آخرین قیمتها با شماره های ۰۹۱۲۱۹۹۳۲۸۷ و ۰۲۶۳۴۷۶۳۴۷۶ تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

قیمت دستگاه جوش لوله پلی اتیلن بارینکو

 مهر 1402

ردیف

کد کالا

مشخصات دستگاه

تومان تیپ اقتصادی

1

B-M110

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 110

24,000,000

تماس بگیرید

2

B-M125

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 125

25,000,000

تماس بگیرید

3

B-M160

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 160

26,000,000

تماس بگیرید

4

B-MM160

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 160

26,000,000

تماس بگیرید

5

B-M160-4

جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 160

32,000,000

تماس بگیرید

6

B-MW160

جوش پلی اتیلن فاضلابی کارگاهی

52,000,000

تماس بگیرید

7

B-M200

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 200

33,000,000

تماس بگیرید

8

B-MM200

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 200

33,000,000

تماس بگیرید

9

B-M200-4

جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 200

40,000,000

تماس بگیرید

10

B-M250

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 250

37,000,000

تماس بگیرید

11

B-MM250

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 250

37,000,000

تماس بگیرید

12

B-M315

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 315

41,000,000

تماس بگیرید

13

B-MM315

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 315

41,000,000

تماس بگیرید

14

B-S160-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 160

47,000,000

تماس بگیرید

15

B-S160

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160

52,000,000

تماس بگیرید

16

B-S200-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 200

53,000,000

تماس بگیرید

17

B-S200

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 200

 58,000,000

تماس بگیرید

18

B-S250-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 250

64,000,000

تماس بگیرید

19

B-S250

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 250

69,000,000

تماس بگیرید

20

B-S315

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 315

78,000,000

تماس بگیرید

21

B-S400

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 400

102,000,000

تماس بگیرید

22

B-S500

جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 500

165,000,000

تماس بگیرید

23

B-S630

جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 630

185,000,000

تماس بگیرید

24

B-H160-2

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 160 

57,000,000

تماس بگیرید

25

B-H160

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 160 

63,000,000

تماس بگیرید

26

B-H200-2

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 200

69,000,000

تماس بگیرید

27

B-H200

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 200

72,000,000

تماس بگیرید

28

B-H250

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 250

81,000,000

تماس بگیرید

29

B-H315

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 315

91,000,000

تماس بگیرید

30

B-H400

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 400

119,000,000

تماس بگیرید

31

B-H500

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 500

185,000,000

تماس بگیرید

32

B-H630

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 630

205,000,000

تماس بگیرید

33

B-H800

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 800

590,000,000

تماس بگیرید

34

B-H1000

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1000

690,000,000

تماس بگیرید

35

B-H1200

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1200

800,000,000

تماس بگیرید

36

B-H1600

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1600

1,700,000,000

37

B-ELD400

دستگاه الکتروفیوژن پارس 750

130,000,000

38

B-ELA400

دستگاه الکتروفیوژن البرز 250

75,000,000

39

B-ELP400

دستگاه الکتروفیوژن پارس 700

120,000,000

 40

B-EXR

اکسترودر مفتولی

44,000,000

تماس بگیرید

41

B-EXG

اکسترودر گرانولی

44,000,000

تماس بگیرید

انواع دستگاههای جوش لوله تولیدی بارینکو عبارتند از:

 1. دستگاه جوش دو فک دستی

  1. دستگاه جوش 110 (B-M110)
  2. دستگاه جوش 125 (B-M125)
  3. دستگاه جوش 160 (B-M160)
  4. دستگاه جوش 200 (B-M200)
  5. دستگاه جوش 250 (B-M250)
  6. دستگاه جوش 315 (B-M315)
 2. دستگاه جوش دوفک مکانیکی

  1. دستگاه جوش 160 (B-MM160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-MM200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-MM250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-MM315)
 3. دستگاه جوش چهار فک دستی

  1. دستگاه جوش 160 (4-B-M160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-M200-4)
 4. دستگاه جوش دوفک هیدرولیک دستی

  1. دستگاه جوش 160 (2-B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (2-B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (2-B-S250)
 5. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک دستی

  1. دستگاه جوش 160 (B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-S250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-S315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-S400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-S500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-S630)
 6. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک

  1. دستگاه جوش 160 (B-H160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-H200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-H250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-H315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-H400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-H500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-H630)
  8. دستگاه جوش 800 (B-H800)
  9. دستگاه جوش 1000 (B-H1000)
  10. دستگاه جوش 1200 (B-H1200)
  11. دستگاه جوش 1600 (B-H1600)

جهت اطلاع از اخرین اخبار مربوط به تولیدات و قیمت دستگاه جوش لوله پلی اتیلن بارینکو شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام