در این بخش فهرست بها انواع دستگاه جوش لوله پلی اتیلن بارینکو ارایه می شود. در ادامه میتوانید دسته بندی انواع دستگاه جوش بارینکو را ملاحظه نمایید. بدیهی است با توجه به نوسانات بازار و ارایه تخفیفهای ویژه فهرست بها دستگاه جوش پلی اتیلن بارینکو قطعی نبوده و امکان تغییر آن وجود دارد. برای اطلاع از آخرین قیمتها با شماره های ۰۹۱۲۱۹۹۳۲۸۷ و ۰۲۶۳۴۷۶۳۴۷۶ تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

قیمت دستگاه جوش بارینکو بهمن 1401

 

ردیف

کد کالا

مشخصات دستگاه

بهای کالا (تومان)

1

B-M110

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 110

21,000,000

2

B-M125

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 125

23,000,000

3

B-M160

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 160

24,000,000

4

B-MM160

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 160

24,000,000

5

B-M160-4

جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 160

28,000,000

6

B-MW160

جوش پلی اتیلن فاضلابی کارگاهی

43,000,000

7

B-M200

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 200

31,000,000

8

B-MM200

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 200

31,000,000

9

B-M200-4

جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 200

36,000,000

10

B-M250

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 250

33,000,000

11

B-MM250

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 250

33,000,000

12

B-M315

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 315

37,000,000

13

B-MM315

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 315

37,000,000

14

B-S160-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 160

40,000,000

15

B-S160

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160

42,000,000

16

B-S200-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 200

47,000,000

17

B-S200

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 200

 50,000,000

1

B-S250-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 250

54,000,000

19

B-S250

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 250

57,000,000

20

B-S315

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 315

64,000,000

21

B-S400

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 400

83,000,000

22

B-S500

جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 500

130,000,000

23

B-S630

جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 630

145,000,000

24

B-H160-2

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 160 

48,000,000

25

B-H160

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 160 

50,000,000

26

B-H200-2

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 200

58,000,000

27

B-H200

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 200

60,000,000

28

B-H250

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 250

70,000,000

29

B-H315

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 315

75,000,000

30

B-H400

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 400

100,000,000

31

B-H500

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 500

150,000,000

32

B-H630

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 630

165,000,000

33

B-H800

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 800

480,000,000

34

B-H1000

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1000

550,000,000

35

B-H1200

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1200

620,000,000

36

B-H1600

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1600

900,000,000

37

B-ELD400

دستگاه الکتروفیوژن پارس 750

95,000,000

38

B-ELA400

دستگاه الکتروفیوژن البرز 250

55,000,000

39

B-ELP400

دستگاه الکتروفیوژن پارس 700

85,000,000

 40

B-EXR

اکسترودر مفتولی

38,000,000

41

B-EXG

اکسترودر گرانولی

39,000,000

انواع دستگاههای جوش لوله تولیدی بارینکو عبارتند از:

 1. دستگاه جوش دو فک دستی

  1. دستگاه جوش 110 (B-M110)
  2. دستگاه جوش 125 (B-M125)
  3. دستگاه جوش 160 (B-M160)
  4. دستگاه جوش 200 (B-M200)
  5. دستگاه جوش 250 (B-M250)
  6. دستگاه جوش 315 (B-M315)
 2. دستگاه جوش دوفک مکانیکی

  1. دستگاه جوش 160 (B-MM160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-MM200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-MM250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-MM315)
 3. دستگاه جوش چهار فک دستی

  1. دستگاه جوش 160 (4-B-M160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-M200-4)
 4. دستگاه جوش دوفک هیدرولیک دستی

  1. دستگاه جوش 160 (2-B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (2-B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (2-B-S250)
 5. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک دستی

  1. دستگاه جوش 160 (B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-S250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-S315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-S400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-S500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-S630)
 6. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک

  1. دستگاه جوش 160 (B-H160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-H200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-H250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-H315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-H400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-H500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-H630)
  8. دستگاه جوش 800 (B-H800)
  9. دستگاه جوش 1000 (B-H1000)
  10. دستگاه جوش 1200 (B-H1200)
  11. دستگاه جوش 1600 (B-H1600)