در این مطلب به بررسی نحوه تبدیل واحد میلیمتر و اینچ در لوله و اتصالات پلیمری می پردازیم. لوله و اتصالات فلزی و غیر فلزی واحدهای خاص خود برای سایز بندی دارند. مثلا سایز لوله و اتصالات پلی اتیلن با میلیمتر و لوله و اتصالات فلزی مثل فلنچ ها و شیر آلات با اینچ بیان می شود. علاوه بر اینها این واحدها در بیان عامیانه صورت دیگری به خود می گیرد. مثلا در بازار ایران لوله به قطر ۲۰ میلیمتر را اصطلاحا لوله نمره ۲ می نامند. برای اطلاع از اینکه هر واحد در لوله و اتصالات پلیمری چگونه به میلیمتر و اینچ تبدیل می شود میتوان از جدول زیر استفاده نمود.
تبدیل واحد میلیمتر و اینچ در لوله و اتصالات پلیمری