برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین به صورت تئوری و عملی جوش در دی ماه ۹۶ با حضور بیش از ۳۰ نفر از علاقمندان، مجریان و پیمانکاران استان با موفقیت انجام شد و در پایان به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه اعطا گردید. مباحث مطرح شده در این کارگاه شامل مقدمه ای بر پلی اتیلن و روشهای تولید آن، انواع لوله های پلی اتیلن، روشهای اتصال لوله پلی اتیلنی و انواع دستگاههای جوش لب به لب پلی اتیلن بود.

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین