انبارش لوله های دوجداره

نحوه انبارش و ذخیره لوله های دوجداره به نوع زمین و نوع وسائل در دسترس بستگی دارد. عموماً زمینی که برای انبار کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد باید مسطح باشد. زمین می‌تواند مصنوعی باشد و با اسفالت یا شن پوشیده شده باشد یا زمینی با پوشش چمن باشد

در شرایط ایده‌آل لوله‌ها را می‌توان تا ارتفاع ۲.۵ متری روی هم چید. لوله با طول ۴ متر و بیشتر بایستی روی سه ورقه چوبی قرار گیرند. لوله با طول کمتر از ۴ متر باید با استفاده از دو ورقه چوبی ثابت نمود تا از غلتیدن لوله‌ها و افتادن آنها روی زمین جلوگیری نمائید.

انبارش لوله های دوجداره

اگر در محل انبار قطرهای مختلفی از لوله‌ها را دارید، می‌توانید لوله کوچکتر را در داخل لوله بزرگتر قرار دهید. با وجود این حداقل بایستی بین لوله های که در داخل هم قرار می‌گیرند، ۲۰۰ میلیمتر اختلاف قطر وجود داشته باشد. این روش تنها در مورد لوله‌هایی که در پائین و در تماس با زمین قرار می‌گیرند قابل استفاده است. در صورتیکه در لوله‌هایی که در بالای سایر لوله‌ها قرار دارد، استفاده شود، می‌تواند باعث دفرمه شدن و تغییر شکل لوله‌ها گردد.
اگر هیچ ورقه چوبی به عنوان حایل بین لوله‌ها وجود نداشته باشد، حتی اگر زمین کاملاً مسطح باشد، نمی‌توان لوله‌ها را تا حداکثر ارتفاع مجاز روی هم چید. در چنین حالتی تنها اجازه چیدن لوله‌ها تا حداکثر ارتفاع یک متر و کیفیت زمین چندان اهمیتی ندارد.

انبارش لوله های دوجداره

اطمینان حاصل کنید که لوله‌ها در قسمتهای ابتدا و انتها ( ساکت و اسپیگوت) با زمین تماس ندارند. قسمتهای ابتدا و انتهای لوله (ساکت و اسپیگوت) تلرانس ابعادی بسیار کمی دارند که برای اتصال مطمئن در مراحل بعدی باید از دفرم شدن و تغییر شکل آنها در حین نگهداری جلوگیری بعمل آید.

محصولاتی که برای کاربردهای زیرزمینی تولید می‌شوند، میزان کمتری از پایدارکننده های UV را دارند و نمی‌توان بیش از یک سال این محصولات را در هوای آزاد انبار نمود.

انبارش لوله های دوجداره

همانند سایر مواد، ابعاد پلاستیکها نیز در اثر افزایش درجه حرارت تغییر می‌کنند و اگر دمای هوا بیش از ۲۵ درجه سانتیگراد باشد، منهولها، اتصالات یا لوله بزرگ تغییرات کمی در ابعاد خواهند داشت. بدلیل اینکه قسمتهای ابتداء و انتهای لوله (ساکت و اسپیگوت) با تلرانس ابعادی بسیار کمی ساخته می‌شوند، در شرایط زیر بایستی دقت مضاعفی در انبارداری نمائید:
•    دمای هوا بیش از ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
•    قطر لوله‌ها/منهولها بیش از ۱۷۰۰ میلیمتر باشد.
•    زمان انبارداری در محل بیش از ۲۴ ساعت باشد.
در چنین شرایطی، لوله یا منهول را از داخل از قسمت تحتانی تا تاج لوله را با استفاده از یک میله فولادی و قرار دادن دو تخته چوبی در دو انتهای آن نگه دارید. اگر لوازم مورد نیاز برای این کار را در اختیار ندارید یا فراموش کردید که چنین اقدامی را انجام دهید، پیشنهاد می‌شود که قبل از قرار دادن لوله یا اتصال در داخل کانال آنرا اندازه‌گیری نمائید. قطر داخلی را در محورهای عمودی و افقی اندازه بگیرید. اگر اندازه قطر داخلی در جهت محور عمودی بیش از ۱% کمتر از جهت افقی باشد، بایستی که لوله را در جای خود دقیقاً ۹۰  درجه بچرخانید. چنین اقداماتی بایستی حداقل 6 ساعت قبل از نصب لوله در کانال انجام گیرد.

انبارش لوله های دوجداره