استاندارد ملی 17025 آکرودیته

آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمایشگاهی که مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهای مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که عملیات آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این استاندارد آزمون نیز باید بر مبنای استاندارد بین المللی یا استاندارد اروپایی پایه‌ریزی شده باشد. اجزای دقیق استانداردهای آزمایشگاه متفاوت هستند اما به طور کلی، عناصر اصلی این استانداردها باید موارد ذیل را پوشش دهد:

 • سازمان‌بندی و مدیریت
 • سیستم‌های کیفیت
 • ممیزی و بازنگری
 • طراحی و بهداشت آزمایشگاه
 • جابه‌جایی دستگاه‌ها
 • کالیبراسیون
 • روش‌های تجزیه‌ای
 • کنترل کیفیت
 • سوابق و گزارش.

در جهان صنعتی امروز توجه به ارتقاء کیفیت محصول، کنترل فرآیند و کاهش هزینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه  بر این ارتباط تنگاتنگ  سازمان‌های  نظارتی (سازمان ملی استاندارد و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت،  درمان وآموزش پزشکی) با واحدهای تولیدی به منظور کنترل کیفیت محصولات نیز ضروری است. با توجه به افزایش تعداد واحدهای تولیدی و محدود بودن امکانات آزمایشگاهی سازمان‌های نظارتی، لزوم تشکیل آزمایشگاه‌های آکرودیته به منظور کنترل فرآورده‌ها برای ارائه محصول ایمن احساس می‌شود. از دستاوردهای تشکیل این آزمایشگاه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تصمیمات و اقدامات بر مبنای نتایج معتبر
 • اطمینان از نیل به ویژگی‌های محصول
 • اطمینان از صحت و دقت مناسب نتایج

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 17025 از سوی موسسه استاندارد ملی به قرار زیر اعلام گردیده است:

۱. تقاضای کتبی از رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مبنی بر درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه

۲. تکمیل فرم پرسشنامه

۳.  مدارک حقوقی آزمایشگاه شامل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

۴.  نظامنامه کیفیت آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد 17025

۵.  روش های اجرایی و دستورالعمل های تهیه شده بر اساس استاندارد 17025

۶.دامنه فعالیت درخواستی آزمایشگاه های آزمون

۷.دامنه فعالیت درخواستی آزمایشگاه های کالیبراسیون

متن کامل استاندارد ملی 17025 را می توانید از فایل ضمیمه دریافت نمایید.

 


دانلود فایل ضمیمه