استاندارد ملی 12181 روش آزمون هیدروستاتیک

استاندارد ملی با عنوان ” پلاستیکها -لوله ها، اتصالات و سیستمهای مونتاژ شده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی” به شماره 12181 در اواخر سال ۸۹ تهیه و تدوین گردیده است و در ۴ قسمت به تفصیل در خصوص نحوه انجام روش آزمون هیدروستاتیک لوله های پلیمری پرداخته است.

لطفا برای مطالعه کامل استاندارد فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

 


دانلود فایل ضمیمه