استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه

جهت دریافت استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه به فایل ضمیمه مراجعه نمایید. همچنین می توانید استاندارد بریتانیایی 744 مربوط به همین آزمون را از بخش استانداردهای همین تارنما دریافت نمایید.

 


دانلود فایل ضمیمه