مقایسه فاضلاب پلی اتیلنی با پوش فیت

مقایسه فاضلاب پلی اتیلنی با پوش فیت ۱- ارزش مواد اولیه مورد استفاده جهت تولید لوله های پوش فیت نسبت به پلی اتیلن کمتر می باشد. از سوی دیگر میزان مصرف مواد جهت تولید لوله و اتصالات پوش فیت [...]

منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن منهول‌ها با توجه به محل کاربردشان به دو دسته منهول‌های با قطر کم و منهول‌های با قطرهای بالا تقسیم می شوند.  منهول های با قطر کم در خطوط فرعی شبکه و  قطر بالا به دلیل دبی جریان [...]