دریچه منهول

دريچه منهول کلاس بندی محل نصب دریچه منهول به قرار زیر است: دریچه ها در ۶ کلاس مختلف جهت محلهای نصب مختلف در سطح شهر تولید می شوند. کلاس یک : A15 با تحمل ۱.۵ [...]