حمل و نصب و راه اندازی

حمل و نصب و راه اندازی خریداران محصولات بارینکو در صورت تمایل می توانند نسبت به دریافت خدمات حمل و نصب و راه اندازی تمامی دستگاههای جوش خریداری شده از این گروه در محل پروژه [...]