روشهای اتصال لوله پلی اتیلن تکجداره

روشهای اتصال لوله و اتصالات تکجداره پلی اتیلن به روش های زیر به یکدیگر متصل می شوند: ۱. جوشکاری الکتروفیوژن ۲. جوشکاری لب به لب ۳. استفاده از اتصالات پیچی انتخاب روش اتصال، بستگی به [...]