ترموستات و انواع آن

ترموستات ترموستات یا دماپا کنترل کننده الکتریکی خودکار برای تنظیم دما در فضای بسته به خصوص دستگاه های گرم یا سرد ساز می باشد. هنگامی که دما به نقطه تنظیم برسد، ترموستات مدار برقی دستگاه [...]

حسگر حرارتی

حسگر حرارتی (Thermal sensor ) نسل جدید حسگر حرارتی مانند حس گر های مدار مجتمع و ابزار های سنجش دما به روش تابش تنها برای تعداد محدودی از کاربردها شناخته شده است و مورد استفاده [...]