استاندارد 14427 اتصالات جوشی پلی اتیلن

استاندارد 14427 اتصالات جوشی پلی اتیلن استاندارد ملی 14427 اتصالات جوشی پلی اتیلن قسمت سوم در سال ۱۳۹۱ در کمیته تدوین استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و منتشر گردید. در این استاندارد عناوین زیر [...]

استاندارد ایزو

استاندارد ایزو سازمان بین‌المللی استاندارد ابتدا با نام ISA) International standard association) در سال ۱۹۲۶ با شرکت ۲۰ کشور دنیا تاسیس شد و بعدها درسال ۱۹۴۲ تعطیل شد. سازمان بین‌المللی استاندارد ISO كه مقر آن در [...]