استاندارد ملی 17304 استحکام و شکست جوشی لب به لب

استاندارد ملی 17304 استحکام و شکست جوشی لب به لب عناوین مورد مطالعه در استاندارد ملی 17304 استحکام و شکست جوشی لب به لب استاندارد ملی که در سال ۱۳۹۲ تدوین گردیده است عبارتند از: [...]

استاندارد 14427 اتصالات جوشی پلی اتیلن

استاندارد 14427 اتصالات جوشی پلی اتیلن استاندارد ملی 14427 اتصالات جوشی پلی اتیلن قسمت سوم در سال ۱۳۹۱ در کمیته تدوین استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و منتشر گردید. در این استاندارد عناوین زیر [...]

استاندارد ملی ۱۹۴۸۰ آموزش اپراتور جوش ذوبی

استاندارد ملی شماره ۱۹۴۸۰ استاندارد ملی ۱۹۴۸۰ آموزش اپراتور جوش ذوبی تدوین شده در سال ۱۳۹۲ در مورد آموزش و ارزیابی اپراتورهای جوشکار در لوله و اتصالات پلی اتیلن مورد استفاده در شبکه توزیع آب و [...]