در این بخش فهرست بها انواع دستگاه جوش لوله پلی اتیلن بارینکو ارایه می شود. در ادامه میتوانید دسته بندی انواع دستگاه جوش بارینکو را ملاحظه نمایید. بدیهی است با توجه به نوسانات بازار و ارایه تخفیفهای ویژه فهرست بها دستگاه جوش پلی اتیلن بارینکو قطعی نبوده و امکان تغییر آن وجود دارد. برای اطلاع از آخرین قیمتها با شماره های ۰۹۱۲۱۹۹۳۲۸۷ و ۰۲۶۳۴۷۶۳۴۷۶ تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

فهرست بها دستگاه جوش لوله پلی اتیلن بارینکو

اعتبار از 1401/06/01

ردیف

کد کالا

مشخصات دستگاه

بهای کالا (تومان)

1

B-M110

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 110

14,500,000

2

B-M125

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 125

15,500,000

3

B-M160

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 160

16,500,000

4

B-MM160

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 160

16,500,000

5

B-M160-4

جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 160

20,000,000

6

B-MW160

جوش پلی اتیلن فاضلابی کارگاهی

30,000,000

7

B-M200

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 200

21,000,000

8

B-MM200

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 200

21,000,000

9

B-M200-4

جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 200

26,000,000

10

B-M250

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 250

23,000,000

11

B-MM250

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 250

23,000,000

12

B-M315

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 315

25,000,000

13

B-MM315

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 315

25,000,000

14

B-S160-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 160

27,000,000

15

B-S160

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160

29,000,000

16

B-S200-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 200

34,000,000

17

B-S200

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 200

36,000,000

1

B-S250-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 250

39,000,000

19

B-S250

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 250

41,000,000

20

B-S315

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 315

46,000,000

21

B-S400

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 400

60,000,000

22

B-S500

جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 500

95,000,000

23

B-S630

جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 630

105,000,000

24

B-H160-2

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 160 

38,000,000

25

B-H160

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 160 

40,000,000

26

B-H200-2

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 200

43,000,000

27

B-H200

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 200

45,000,000

28

B-H250

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 250

49,000,000

29

B-H315

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 315

54,000,000

30

B-H400

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 400

72,000,000

31

B-H500

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 500

105,000,000

32

B-H630

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 630

118,000,000

33

B-H800

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 800

350,000,000

34

B-H1000

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1000

400,000,000

35

B-H1200

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1200

450,000,000

36

B-H1600

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1600

715,000,000

37

B-ELD400

دستگاه الکتروفیوژن پارس 750

80,000,000

38

B-ELA400

دستگاه الکتروفیوژن البرز 400

47,000,000

39

B-ELP400

دستگاه الکتروفیوژن پارس 700

70,000,000

 40

B-EXR

اکسترودر مفتولی

25,000,000

41

B-EXG

اکسترودر گرانولی

25,000,000

انواع دستگاههای جوش لوله تولیدی بارینکو عبارتند از:

 1. دستگاه جوش دو فک دستی

  1. دستگاه جوش 110 (B-M110)
  2. دستگاه جوش 125 (B-M125)
  3. دستگاه جوش 160 (B-M160)
  4. دستگاه جوش 200 (B-M200)
  5. دستگاه جوش 250 (B-M250)
  6. دستگاه جوش 315 (B-M315)
 2. دستگاه جوش دوفک مکانیکی

  1. دستگاه جوش 160 (B-MM160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-MM200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-MM250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-MM315)
 3. دستگاه جوش چهار فک دستی

  1. دستگاه جوش 160 (4-B-M160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-M200-4)
 4. دستگاه جوش دوفک هیدرولیک دستی

  1. دستگاه جوش 160 (2-B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (2-B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (2-B-S250)
 5. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک دستی

  1. دستگاه جوش 160 (B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-S250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-S315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-S400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-S500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-S630)
 6. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک

  1. دستگاه جوش 160 (B-H160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-H200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-H250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-H315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-H400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-H500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-H630)
  8. دستگاه جوش 800 (B-H800)
  9. دستگاه جوش 1000 (B-H1000)
  10. دستگاه جوش 1200 (B-H1200)
  11. دستگاه جوش 1600 (B-H1600)