لوله های پلی اتینی یا جی ار پی؟

لوله های پلی اتینی یا جی ار پی؟ مقایسه ساختار و عملکرد لوله های پلی اتینی و جی ار پی و اسـتانداردهای AWWA C950 برای لوله GRP و AWWA C906 برای لوله پلی‌اتیلن منجر به نتایج زیر گردید. جهت مقایسه منطقی در آزمایشات از پلی‌اتیلننوع PE 100 به تصریح استاندارد AWWA C906 در سایزهای ۱۵۰ و ۶۰۰ میلیمتر در هر دسته استفاده گردید.

۱- استحکام کششی

استحکام کششی لوله پلی اتیلن حدودا بیش از ۲۴ برابرلوله GRPمی باشد.

۲- مقاومت فشاری

مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک لوله پلی اتیلن بسیار بیشتر ازلوله GRP است. لوله های پلی اتیلن می تواندتا فشار ده مگاپاسکال را تحمل نماید و در برابر تغییرات زمین شناسی و زلزله بسیار مقاوم می باشند ولی لوله های GRP در بربر این تغییرات بسیار شکننده هستند .

۳- استحکام ضربه

استحکام ضربه لوله پلیاتیلن  بسیار بیشتر از لوله GRP است.

۴- سازگاری با محیط زیست

تولید لوله های پلی اتیلن هیچگونه آثار زیست محیطی ندارد و لوله های پلی اتیلن نیز در مقابل حمله میکروارگانیسم ها مقاوم می باشند چراکه پلی اتیلن ماده تغذیه کننده ای برای آنها نمیباشد .با توجه به استفاده از الیاف شیشه در تولید لوله های GRP می تواند  به محیطزیست صدمه بزند.

۵- مقاومت دربرابر مواد شیمیائی

لوله های پلی اتیلن از مقاومت قابل توجهی در مقابل مواد شیمیائی آلی و غیرآلی برحوردار می باشد از این منظر لوله های GRP بخاطر استفاده از مواد رزینی از مقاومت کمتری نسبت به مواد پلی اتیلن برخوردار می باشد .

۶- شرایط بستر سازی

بستر مناسب برای کنترل اعوجاج که تنها معیار طراحی لوله های GRP در مقابل بارهای خارجی است مورد نیاز است. استاندارد کارگذاری لوله های GRP بیان می‌دارد که بسترلوله باید شامل ریزترین ذرات ممکن خاک باشد که بستگی به قطر لوله دارد. بنابراین خاک اطراف لوله باید بقدری فشرده باشد که نیروهای جانبی را به صورت کاملاً یکنواخت به لوله اعمال ننماید.

۷- اتصالات وقطعات

اتصال پذیری لوله پلی اتیلن، ارزانتر و سریعتر از لوله GRP است. چون سریعتر آب بندی می شود و نشتی نداردو سرعت پروژه را افزایش می دهد ضمن اینکه استفاده از چسب برای اتصال لوله های GRP با اتصالات عمر و استحکام این اتصالات را پائین می آورد و با کوچکترین تغییری شروع به نشتی می نماید. این مشکل به عنوان یک از یزرگترین مسائل مدیران اجرائی در پروژههای لوله کشی با لوله های GRP می باشد که آنها را برای اجرای یک خط لوله بدون نقص دچار مشکلات زیادی می نماید . با استفاده از مواد پلی اتیلن امکان ساخت انواع اتصالات وجود دارد که با استفاده از انواع روشهای جوشکاری می تواند خط لوله مطمئنی را طراحی و اجرا نمود .

۸- شناوری و اجرای پروژه های دریائی

لوله پلی‌اتیلن روی آب شناور می‌شود. بنابراین هنگامی که احتمال آمدن سیل در بستر لوله می‌رود یا سطح آب‌های زیرزمینی در محل بالاست، تمهیدات خاصی بایستی اندیشیده شود. به این منظورلوله بایستی مهار شود. اما لوله های GRP با توجه به ماهیت شکننده بودن امکان شناوری را ندارند و عملا استفاده های در پروژه های دریائی ندارند .

۹- اثر خراشیدگی

در مقایسه با لوله GRP پلی‌اتیلن ماده بسیار نرمتری است. بنابراین در مقابل خراش‌ها و سایر صدمات ایجادشده در حین حمل و نقل  کمتر آسیب‌پذیرتر می‌باشد. در استاندارد لوله GRP علاوه برالزام بر عاری بودن لوله از ترک، بریدگی، سوراخ، حفرات، ناخالصی‌ها یا سایر نقایص،تاکید شده است که خراش‌هایی عمیق‌تر از ١٠ درصد ضخامت جداره بحرانی بوده و لوله باچنین خراش‌هایی قابل استفاده نمی‌باشد و بایستی تعویض شود. به‌دلیل استحکام لولهپلی اتیلن  علاوه بر کاهش احتمال ایجاد اینگونه صدمات، خراش روی لوله تاثیر چندانیبر استحکام آن ندارد.اما کوچکترین ضربه به لوله GRP می تواند کیلومترها کار اجراشده را نابود نماید .

۱۰- سهولت حمل ونقل

با توجه به مقاومت دربرابر ضربه و سهولت بارگذاری و سهولت در جابجائی لوله های پلی اتیلن حمل و نقل ایننوع لوله ها بیشتر بوده و درصد از بین رفتن لوله در اثر حمل و نقل صفر بوده و ایننوع لوله ها ضایعات حمل و نقل ندارد .