فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1402

مقدمه

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار 1402 که به اختصار فهرست بهای آبیاری تحت فشار نامیده می شود، شامل دستورالعمل های کاربرد، کلیات، مقدمه، فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوست های فهرست بها است. این فهرست بها برای کارهای آبیاری تحت فشار از محل استخر ذخیره و تلمبه خانه تا نقاط مصرف در نظر گرفته شده است.

شرح و بهای واحد ردیف های درج شده در این فهرست بها، علاوه بر عملیات تخریب، خاکی، تاسیساتی و تجهیزات آبیاری، به طور کلی شامل کارهای لوله گذاری و عملیات مربوط در داخل ترانشه بوده و انجام های کارهای ویژه ای مانند عبور لوله از رودخانه و نهرهای بزرگ، عبور لوله از زیر یا کنار پل ها، عبور لوله از زیر راه آهن یا آزاد راه یا بزرگراه و لوله گذاری در روی زمین با خاکریز یا پایه، در این فهرست بها منظور شده است.

هر سال طی بخشنامه و دستورالعمل صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه و به منظور ارزیابی و اعلام قیمت پروژه های در دست اجرا توسط پیمانکاران فهرست بهای بخشهای مختلف صنعتی به دستگاههای ذیربط صادر می شود. با توجه به زمینه فعالیت گروه صنعتی بارینکو و به منظور آشنایی با قیمت اجرای جوشکاری انواع لوله های پلی اتیلن و هزینه های بالاسری بخشنامه فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1401 را جهت دانلود در اختیار شما قرار می دهیم. بدیهی است قیمت نهایی با توجه به حجم و موقعیت پروژه قابل تعدیل خواهد بود.

دانلود فهرست بها آبیاری تحت فشار 1402

در صورت نیاز جهت تامین انواع دستگاه های جوش پلی اتیلن در مدلهای دو فک دستی و چهار فک هیدرولیک دستی و برقی و یا تامین قطعات یدکی یا سرویس و تعمیر دستگاه ر اختیار خود می توانید از طریق شماره های زیر با ما در ارتباط باشید:

09121993287

02634763476