استاندارد ملی ۱۷۳۰۴ استحکام و شکست جوشی لب به لب

استاندارد ملی ۱۷۳۰۴ استحکام و شکست جوشی لب به لب

عناوین مورد مطالعه در استاندارد ملی ۱۷۳۰۴ استحکام و شکست جوشی لب به لب استاندارد ملی که در سال ۱۳۹۲ تدوین گردیده است عبارتند از:

۱-اصول آزمون

ساخت آزمونه از محل اتصال جوشی لوله پلی اتیلن تا در سرعث ثابت در معرض تنش کششی قرار گیرد. دمای انجام آزمون ۲۳ درجه سانتیگراد می باشد.

۲-دستگاه آزمون

دستگاهی با قابلیت نگهداری آزمونه در بین فکهای گیره دار با سرعت ثابت ۵ میلیمتر در دقیقه و مجهز به تجهیزات ثبت نیروی اعمالی

۳-آزمونه ها

۴-آماده سازی نمونه

برش نواری در امتداد طولی لوله و در سرتاسر محل اتصال طبق جداول موجود در استاندارد

۵-روش انجام آزمون

۶-گزارش آزمون

متن کامل استاندارد را از فایل ضمیمه انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 


 

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه یا شرکت در کارگاههای تخصصی آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی با واحد آموزش شرکت در تماس باشید.


دانلود فایل ضمیمه استاندارد 17304

ثبت ديدگاه