هزینه اجرا و جوش لوله های پلی اتیلنی

عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلنی شامل ردیفهای زیر می باشد.

– تمیز کردن و اماده کردن مسیر لوله گذاری

– بارگیری و حمل لوله تا پای کار و ریسه کردن در کنار ترانشه

-حفر ترانشه با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق موردنظر

-شیب بندی و تسطیح کف ترانشه

-حفاظت کامل داخل لوله از ورود مواد خارجی، برش و اماده سازی سر لوله و انجام اتصال

-قراردادن لوله داخل ترانشه

-خاکریزی اطراف لوله و روی لوله درون ترانشه با خاک سرندی

– آزمایش هیدرولیکی خط لوله طبق نقشه های فنی

-پخش و کوبیدن خاک سرندیبا وسایل دستی تا تراکم موردنظر

در انتهای صفحه آخرین فهرست بهای منتظره در سال جاری جهت دانلود قرار داده شده است. در این فهرست درصد پرداخت مراحل مختلف عملیات لوله گذاری جهت صورت وضعیتهای موقت و هزینه اجرای لوله های پلی اتیلن به تفصیل بیان شده است. برای لوله های با قطر ۵۰ تا ۱۱۰ میلیمتر نوع لوله کلافی فرض شده است جهت لوله های شاخه ای ده درصد به مبالغ مندرج در جدول اضافه می گردد. همچنین لوله گذاری در عمقهای بیشتر از عمق تعیین شده در جدول ۲۵ درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر اضافه بها لحاظ می گردد. لازم به ذکر است جهت نصب اتصالات نظیر سه راه، زانو و چهار راه ۱۴۰ درصد اضافه بها نسبت به لوله با همان قطر لحاظ می شود.

دانلود فهرست بها

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسانان فنی شرکت تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس : ۰۲۶۳۴۷۶۳۴۷۶

تلگرام و واتس آپ: ۰۹۱۲۱۹۹۳۲۸۷