انواع دستگاههای تولیدی بارینکو عبارتند از:

 1. دستگاه جوش دو فک دستی
  1. دستگاه جوش 110 (B-M110)
  2. دستگاه جوش 125 (B-M125)
  3. دستگاه جوش 160 (B-M160)
  4. دستگاه جوش 200 (B-M200)
  5. دستگاه جوش 250 (B-M250)
  6. دستگاه جوش 315 (B-M315)
 2. دستگاه جوش دوفک مکانیکی
  1. دستگاه جوش 160 (B-MM160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-MM200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-MM250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-MM315)
 3. دستگاه جوش چهار فک دستی
  1. دستگاه جوش 160 (4-B-M160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-M200-4)
 4. دستگاه جوش دوفک هیدرولیک دستی
  1. دستگاه جوش 160 (2-B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (2-B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (2-B-S250)
 5. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک دستی
  1. دستگاه جوش 160 (B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-S250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-S315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-S400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-S500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-S630)
 6. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک
  1. دستگاه جوش 160 (B-H160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-H200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-H250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-H315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-H400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-H500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-H630)
  8. دستگاه جوش 800 (B-H800)
  9. دستگاه جوش 1000 (B-H1000)
  10. دستگاه جوش 1200 (B-H1200)
  11. دستگاه جوش 1600 (B-H1600)

بدیهی است با توجه به نوسانات بازار و ارایه تخفیفهای ویژه قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن بارینکو قطعی نبوده و امکان تغییر آن وجود دارد. برای اطلاع از آخرین قیمتها با شماره های ۰۹۱۲۱۹۹۳۲۸۷ و ۰۲۶۳۴۷۶۳۴۷۶ تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن بارینکو

اعتبار از 1400/03/16

ردیف

کد کالا

مشخصات دستگاه

اقتصادی (تومان)

صادراتی (تومان)

1

B-M110

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 110

8,500,000 

9,000,000

2

B-M125

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 125

8,750,000

9,250,000

3

B-M160

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 160

9,000,000

9,500,000

4

B-MM160

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 160

9,500,000

10,500,000

5

B-M160-4

جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 160

11,500,000

12,500,000

6

B-MW160

جوش پلی اتیلن فاضلابی کارگاهی

17,000,000

18,500,000

7

B-M200

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 200

11,500,000

13,000,000

8

B-MM200

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 200

11,500,000

13,500,000

9

B-M200-4

جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 200

13,500,000

15,500,000

10

B-M250

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 250

13,000,000

14,500,000

11

B-MM250

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 250

13,500,000

15,000,000

12

B-M315

جوش پلی اتیلن دوفک دستی 315

14,500,000

16,000,000

13

B-MM315

جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 315

15,000,000

16,500,000

14

B-S160-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 160

14,000,000

17,000,000

15

B-S160

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160

15,000,000

17,500,000

16

B-S200-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 200

18,000,000

20,000,000

17

B-S200

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 200

19,000,000

20,500,000

18

B-S250-2

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 250

21,000,000

24,000,000

19

B-S250

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 250

22,000,000

24,500,000

20

B-S315

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 315

26,000,000

28,500,000

21

B-S400

جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 400

33,000,000

36,000,000

22

B-S500

جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 500

45,000,000

50,000,000

23

B-S630

جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 630

55,000,000

60,000,000

24

B-H160-2

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 160 

22,000,000

25,000,000

25

B-H160

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 160 

23,000,000

25,500,000

26

B-H200-2

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 200

22,000,000

24,000,000

27

B-H200

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 200

25,000,000

27,000,000

28

B-H250

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 250

27,000,000

30,000,000

29

B-H315

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 315

32,000,000

34,000,000

30

B-H400

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 400

40,000,000

44,000,000

31

B-H500

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 500

57,000,000

62,000,000

32

B-H630

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 630

67,000,000

72,000,000

33

B-H800

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 800

155,000,000

210,000,000

34

B-H1000

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1000

200,000,000

250,000,000

35

B-H1200

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1200

270,000,000

300,000,000

36

B-H1600

جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1600

500,000,000

550,000,000

37

B-ELD400

دستگاه الکتروفیوژن درسا 400

28,000,000

38

B-ELA400

دستگاه الکتروفیوژن البرز 400

35,000,000

39

B-ELP400

دستگاه الکتروفیوژن پارس 400

54,000,000

 40

B-EXR

اکسترودر مفتولی

9,500,000

17,000,000

41

B-EXG

اکسترودر گرانولی

10,000,000

17,500,000