انواع دستگاههای تولیدی بارینکو عبارتند از:

 1. دستگاه جوش دو فک دستی
  1. دستگاه جوش 110 (B-M110)
  2. دستگاه جوش 125 (B-M125)
  3. دستگاه جوش 160 (B-M160)
  4. دستگاه جوش 200 (B-M200)
  5. دستگاه جوش 250 (B-M250)
  6. دستگاه جوش 315 (B-M315)
 2. دستگاه جوش دوفک مکانیکی
  1. دستگاه جوش 160 (B-MM160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-MM200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-MM250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-MM315)
 3. دستگاه جوش چهار فک دستی
  1. دستگاه جوش 160 (4-B-M160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-M200-4)
 4. دستگاه جوش دوفک هیدرولیک دستی
  1. دستگاه جوش 160 (2-B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (2-B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (2-B-S250)
 5. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک دستی
  1. دستگاه جوش 160 (B-S160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-S200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-S250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-S315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-S400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-S500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-S630)
 6. دستگاه جوش چهارفک هیدرولیک
  1. دستگاه جوش 160 (B-H160)
  2. دستگاه جوش 200 (B-H200)
  3. دستگاه جوش 250 (B-H250)
  4. دستگاه جوش 315 (B-H315)
  5. دستگاه جوش 400 (B-H400)
  6. دستگاه جوش 500 (B-H500)
  7. دستگاه جوش 630 (B-H630)
  8. دستگاه جوش 800 (B-H800)
  9. دستگاه جوش 1000 (B-H1000)
  10. دستگاه جوش 1200 (B-H1200)
  11. دستگاه جوش 1600 (B-H1600)

بدیهی است با توجه به نوسانات بازار و ارایه تخفیفهای ویژه قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن بارینکو قطعی نبوده و امکان تغییر آن وجود دارد. برای اطلاع از آخرین قیمتها با شماره های ۰۹۱۲۱۹۹۳۲۸۷ و ۰۲۶۳۴۷۶۳۴۷۶ تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن بارینکو

اعتبار از 1400/01/14

ردیف

کد کالا

مشخصات دستگاه

اقتصادی (تومان)

صادراتی (تومان)

1

B-M110

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک دستی 110

8,000,000 

9,000,000 

2

B-M125

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک دستی 125

8,500,000

9,500,000

3

B-M160

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک دستی 160

9,000,000

10,000,000

4

B-MM160

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 160

10,000,000

10,500,000

5

B-M160-4

دستگاه جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 160

11,500,000

12,500,000

6

B-MW160

دستگاه جوش پلی اتیلن فاضلابی کارگاهی

16,000,000

18,500,000

7

B-M200

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک دستی 200

11,000,000

12,000,000

8

B-MM200

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 200

11,500,000

12,500,000

9

B-M200-4

دستگاه جوش پلی اتیلن چهارفک دستی 200

13,500,000

14,500,000

10

B-M250

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک دستی 250

13,000,000

14,000,000

11

B-MM250

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 250

13,500,000

14,500,000

12

B-M315

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک دستی 315

14,000,000

15,000,000

13

B-MM315

دستگاه جوش پلی اتیلن دوفک مکانیکی 315

14,500,000

15,500,000

14

B-S160-2

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 160

16,000,000

17,000,000

15

B-S160

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 160

18,000,000

19,000,000

16

B-S200-2

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 200

17,000,000

19,000,000

17

B-S200

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 200

19,000,000

21,000,000

18

B-S250-2

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک دوفک 250

20,000,000

22,000,000

19

B-S250

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 250

22,000,000

24,000,000

20

B-S315

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 315

26,000,000

28,000,000

21

B-S400

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 400

32,000,000

35,000,000

22

B-S500

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 500

45,000,000

50,000,000

23

B-S630

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 630

55,000,000

60,000,000

24

B-H160-2

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 160 

20,000,000

22,000,000

25

B-H160

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 160 

22,000,000

24,000,000

26

B-H200-2

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک دوفک 200

22,000,000

24,000,000

27

B-H200

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 200

24,000,000

26,000,000

28

B-H250

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن تمام هیدرولیک 250

26,000,000

29,000,000

29

B-H315

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن تمام هیدرولیک 315

30,000,000

33,000,000

30

B-H400

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن تمام هیدرولیک 400

40,000,000

43,000,000

31

B-H500

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن تمام هیدرولیک 500

55,000,000

60,000,000

32

B-H630

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن تمام هیدرولیک 630

65,000,000

70,000,000

33

B-H800

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن تمام هیدرولیک 800

150,000,000

200,000,000

34

B-H1000

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1000

200,000,000

250,000,000

35

B-H1200

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1200

250,000,000

310,000,000

36

B-H1600

دستگاه جوش لوله پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1600

400,000,000

450,000,000

37

B-ELD400

دستگاه الکتروفیوژن درسا 400

28,000,000

38

B-ELA400

دستگاه الکتروفیوژن البرز 400

35,000,000

39

B-ELP400

دستگاه الکتروفیوژن پارس 400

51,000,000

 40

B-EXR

اکسترودر مفتولی

9,500,000

17,500,000

41

B-EXG

اکسترودر گرانولی

10,000,000

17,500,000