بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی مهندسان مشاور و پیمانکاران در خصوص ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی در سال 1395 از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد.


دانلود فایل فهرست بهای آبیاری و زهکشی 1395