فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1394

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی مهندسان مشاور و پیمانکاران در خصوص ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394 از لینک زیر قابل دانلود می باشد.


دانلود فایل ضمیمه