کارگاه اموزشی

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین 23 دی 1396

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین...

مطالعه بیشتر
کارگاه تخصصی آموزشی جوش 23 خرداد 1396

کارگاه تخصصی آموزشی جوش

به منظور ارتقا دانش فنی پیمانکاران، بازرسان و ناظران فعال در صنعت جوش و...

مطالعه بیشتر