علل تغییرات شدید ضخامت لوله پلی اتیلن در زمان تولید

علل تغییرات شدید ضخامت لوله پلی اتیلن در زمان تولید علل تغییرات شدید ضخامت لوله پلی اتیلن در زمان تولید عبارتند از ۱-گرمای بیش از حد گروپ یا کمربند خنک کننده سیلندر در ابتدای [...]