تانکر آب

طراحی و اجرای پروژه انتقال آب و گاز 28 خرداد 1396

طراحی و اجرای پروژه انتقال آب و گاز

طراحی و اجرای پروژه انتقال آب و گاز گروه صنعتی بارینکو طراحی...

مطالعه بیشتر