دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو مدل B-S400...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) گازی ۲۵۰

اتو (هیتر) گازی ۲۵۰

اتو (هیتر) گازی ۲۵۰ بارینکو به دلیل وزن کم و ابعاد مناسب...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) گازی ۲۰۰

اتو (هیتر) گازی ۲۰۰

اتو (هیتر) گازی ۲۰۰ اتو (هیتر) گازی ۲۰۰ بارینکو به دلیل وزن...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) برقی ۱۶۰

اتو (هیتر) برقی ۱۶۰

اتو (هیتر) برقی ۱۶۰ بارینکو مدل B-HE160 جهت جوش لوله های پلی...

مطالعه بیشتر
لوله بر دستی ۶۳

لوله بر دستی ۶۳

لوله بر دستی ۶۳ لوله بر دورانی دستی ۶۳ از ابزارآلات پرمصرف...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٨٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٨٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٨٠٠ هیدرولیک بارینکو دستگاه جوش ٨٠٠ هیدرولیک بارینکو مدل B-H800...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۶٣٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۶٣٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٦٣٠ هیدرولیک بارینکو دستگاه جوش ٦٣٠ هیدرولیک بارینکو مدل B-H630...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۵٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۵٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٥٠٠ هیدرولیک بارینکو دستگاه جوش ۵۰۰ هیدرولیک بارینکو مدل B-H500...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۴٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۴٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۴٠٠ هیدرولیک بارینکو دستگاه جوش هیدرولیک مدل B-H400 بارینکو جهت جوش...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک بارینکو دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک جهت جوش لوله و...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٢۵٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢۵٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢٥٠ هيدروليک بارینکو دستگاه جوش ۲۵۰ هیدرولیک جهت جوش لوله و...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢٠٠ هيدروليک بارینکو دستگاه جوش ۲۰۰  هیدرولیک جهت جوش لوله...

مطالعه بیشتر