جوش سر به سر پلی اتیلن

دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو مدل B-S400...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) گازی ۲۰۰

اتو (هیتر) گازی ۲۰۰

اتو (هیتر) گازی ۲۰۰ اتو (هیتر) گازی ۲۰۰ بارینکو به دلیل وزن...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) برقی ۱۶۰

اتو (هیتر) برقی ۱۶۰

اتو (هیتر) برقی ۱۶۰ بارینکو مدل B-HE160 جهت جوش لوله های پلی...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) برقی ۱۲۵

اتو (هیتر) برقی ۱۲۵

اتو (هیتر) برقی ۱۲۵ بارینکو مدل B-HE125 جهت جوش لوله های پلی...

مطالعه بیشتر