اکسترودر دستی

اکسترودر دستی مفتولی

اکسترودر دستی مفتولی

اکسترودر دستی مفتولی اکسترودر دستی مفتولی بارینکو به منظور ساخت مخازن و...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ١٠٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ١٠٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ١٠٠٠ هیدرولیک بارینکو دستگاه جوش ۱۰۰۰ هیدرولیک بارینکو جهت جوش لوله...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش فاضلابی بارینکو

دستگاه جوش فاضلابی بارینکو

دستگاه جوش فاضلابی بارینکو دستگاه جوش فاضلابی بارینکو مدل B-W160 با قابلیت...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢٠٠ هيدروليک بارینکو دستگاه جوش ۲۰۰  هیدرولیک جهت جوش لوله...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۳۱۵ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۳۱۵ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۳۱۵ دستی بارینکو دستگاه جوش ۳۱۵ دستی بارینکو مدل B-M315...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۲۵۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۵۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۵۰ دستی بارینکو دستگاه جوش ۲۵۰ دستی بارینکو مدل B-M250...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۲۰۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۰۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۰۰ دستی بارینکو دستگاه جوش ۲۰۰ دستی پلی اتیلن بارینکو...

مطالعه بیشتر