دستگاه جوش لب به لب پلی اتیلن

دستگاه جوش لب به لب پلی اتیلن
کد محصول:

دستگاه جوش لب به لب پلی اتیلن

یکی از روشهای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن روش جوش لب به لب می باشد. در این روش لبه لوله و اتصالات به کمک اتو گرم و سپس با فشردن این لبه ها به یکدیگر عمل اتصال انجام می شود.

دستگاه های جوش لب به لب پلی اتیلن بارینکو در سه مدل دستی، هیدرولیک دستی و تمام هیدرولیک تولید می شود. در مدل دستی اعمال نیرو توسط فرد و از طریق حرکت دادن دسته های تعبیه شده بر روی دستگاه انجام می شود. در مدلهای هیدرولیک دستی و تمام هیدرولیک نیرو از طریق فشار هیدرولیک ایجاد می شود. در مدل هیدرولیک دستی فشار هیدرولیک توسط پمپی که با دست کار می کند و در مدل تمام هیدرولیک توسط پمپی که با الکتروموتور کار می کند ایجاد می شود.

همچنین با توجه به تعدد بالای لوله های تولیدی برای هر دسته از لوله ها دستگاه منحصر با آن وجود دارد. بدیهی است در زمان خرید دستگاه می بایست با توجه به لوله های مدنظر نوع دستگاه تعیین و خریداری شود.

دستگاه جوش دستی رایزر بارینکو
دستگاه جوش دستی رایزر بارینکو

دستگاه جوش دستی رایزر بارینکو دستگاه جوش دستی رایزر بارینکو در دو مدل  B-MR110 و...

دستگاه جوش ۳۱۵ دستی بارینکو
دستگاه جوش ۳۱۵ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۳۱۵ دستی بارینکو دستگاه جوش ۳۱۵ دستی بارینکو مدل B-M315 از تولیدات جدید...

دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو
دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو دستگاه جوش ۴۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو مدل B-S400 جهت جوش انواع...

لوله پلی اتیلن تک جداره
لوله پلی اتیلن تک جداره

لوله پلی اتیلن تک جداره آغاز استفاده از لوله های پلاستيکی تحت فشار، از حدود...