صفحه داغ (اتو)

اتو (هیتر) گازی ۲۵۰

اتو (هیتر) گازی ۲۵۰

اتو (هیتر) گازی ۲۵۰ بارینکو به دلیل وزن کم و ابعاد مناسب...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) گازی ۲۰۰

اتو (هیتر) گازی ۲۰۰

اتو (هیتر) گازی ۲۰۰ اتو (هیتر) گازی ۲۰۰ بارینکو به دلیل وزن...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) گازی ۱۶۰

اتو (هیتر) گازی ۱۶۰

اتو (هیتر) گازی ۱۶۰ اتو (هیتر) گازی ۱۶۰ تولیدی بارینکو به دلیل...

مطالعه بیشتر
اتو جوش سبز

اتو جوش سبز

اتو جوش سبز بارینکو جهت اتصال انواع لوله های پلی پروپیلن مصرفی...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) برقی ۱۶۰

اتو (هیتر) برقی ۱۶۰

اتو (هیتر) برقی ۱۶۰ بارینکو مدل B-HE160 جهت جوش لوله های پلی...

مطالعه بیشتر
اتو (هیتر) برقی ۱۲۵

اتو (هیتر) برقی ۱۲۵

اتو (هیتر) برقی ۱۲۵ بارینکو مدل B-HE125 جهت جوش لوله های پلی...

مطالعه بیشتر