دستگاه جوش نیمه هیدرولیک

دستگاه جوش ۴۰۰ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۴۰۰ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش نیمه هیدرولیک مدل B-S400 بارینکو جهت جوش انواع لوله و اتصالات...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٣١۵ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٣١۵ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٣١٥ هیدرولیک دستی یا نیمه هیدرولیک بارینکو با قابلیت جوش...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۲۵۰ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۲۵۰ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۲۵۰ هیدرولیک دستی یا نیمه هیدرولیک بارینکو با قابلیت جوش لوله...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۲۰۰ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۲۰۰ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۲۰۰ نیمه هیدرولیک یا هیدرولیک دستی بارینکو قابلیت جوش لوله و...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۱۶۰ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۱۶۰ نیمه هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۱۶۰ هیدرولیک دستی بارینکو قابلیت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلنی از...

مطالعه بیشتر