دستگاه جوش دستی

دستگاه جوش فاضلابی بارینکو

دستگاه جوش فاضلابی بارینکو

دستگاه جوش ۱۶۰ فاضلابی بارینکو با قابلیت جوش لوله و اتصالات پلی...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۲۵۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۵۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۵۰ دستی پلی اتیلن بارینکو مدل B-M250 از تولیدات جدید...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۲۰۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۰۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۰۰ دستی پلی اتیلن بارینکو قابلیت جوش لوله و اتصالات...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۱۶۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۱۶۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش دستی  ۱۶۰ بارینکو جهت جوش لوله های پلیمری به خصوص...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۱۱۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش ۱۱۰ دستی بارینکو

دستگاه جوش دستی  ۱۱۰ بارینکو جهت جوش لوله های پلیمری به خصوص...

مطالعه بیشتر