دستگاه جوش اکسترودر دستی

دستگاه اکسترودر دستی مفتولی

دستگاه اکسترودر دستی مفتولی

اکسترودر دستی بارینکو به منظور ساخت مخازن و تانکرهای پلی اتیلنی، اتصال...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش اکسترودر کارگاهی

دستگاه جوش اکسترودر کارگاهی

امروزه استفاده از اکسترودر جهت ساخت مخازن و تانکرهای پلی اتیلنی، اتصال ورقهای...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش اکسترودر دستی گرانولی

دستگاه جوش اکسترودر دستی گرانولی

اکسترودر دستی گرانولی همانند نوع مفتولی به منظور ساخت مخازن و تانکرهای پلی...

مطالعه بیشتر