اتصالات جوشی پلی اتیلن

سه راه جوشی پلی اتیلن

سه راه جوشی پلی اتیلن

یکی از اتصالات پر مصرف در سیستم لوله کشی پلی اتیلن سه...

مطالعه بیشتر
چهارراه جوشی پلی اتیلن

چهارراه جوشی پلی اتیلن

یکی از اتصالات جوشی مورد استفاده در اجرای خطوط انتقال چهارراه جوشی...

مطالعه بیشتر
زانو جوشی ۴۵ درجه

زانو جوشی ۴۵ درجه

زانو جوشی ۴۵ درجه از اتصالات پر مصرف در خطوط انتقال به...

مطالعه بیشتر
زانو جوشی ٩٠ درجه

زانو جوشی ٩٠ درجه

زانو جوشی ۹۰ درجه از اتصالات پر مصرف در خطوط انتقال به شمار...

مطالعه بیشتر
زانو جوشی ۳۰ درجه

زانو جوشی ۳۰ درجه

زانو جوشی ۳۰ درجه از اتصالات پر مصرف در خطوط انتقال به...

مطالعه بیشتر
اتصالات خاص تک و دوجداره پلی اتیلن

اتصالات خاص تک و دوجداره پلی اتیلن

بجز اتصالات جوشی استاندارد مورد استفاده در لوله کشی با توجه به...

مطالعه بیشتر
اتصالات جوشی کاروگیت

اتصالات جوشی کاروگیت

لوله های کاروگیت همانند لوله های تک جداره دارای انواع اتصالات جوشی...

مطالعه بیشتر
فلنج جوشی پلی اتیلن

فلنج جوشی پلی اتیلن

فلنج‌ها جهت اتصال لوله‌، شیر آلات و تجهیزات مشابه به یکدیگر مورد استفاده...

مطالعه بیشتر