ابزار تعمیر لوله پلی اتیلن

اسکوییزر لوله

اسکوییزر لوله

اسكوييزر لوله  از اسكوييزر لوله جهت مسدود كردن موقت خط انتقال برای انجام...

مطالعه بیشتر
دستگاه وصله زنی با چسب سرد و گرم

دستگاه وصله زنی با چسب سرد و گرم

دستگاه وصله زنی با چسب سرد و گرم دستگاه وصله زنی با...

مطالعه بیشتر