ابزار تعمیر لوله پلی اتیلن

اسکوییزر لوله

اسکوییزر لوله

 از اسكوييزر جهت مسدود كردن موقت خط انتقال برای انجام تغيير و یا...

مطالعه بیشتر
دستگاه وصله زنی با چسب سرد و گرم

دستگاه وصله زنی با چسب سرد و گرم

تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و گاز با لوله های پلی اتیلنی...

مطالعه بیشتر