استانداردها

استاندارد ملی 12181 روش آزمون هیدروستاتیک لوله و اتصالات 24 خرداد 1396

استاندارد ملی 12181 روش آزمون هیدروستاتیک لوله و اتصالات

استاندارد ملی با عنوان " پلاستیکها -لوله ها، اتصالات و سیستمهای مونتاژ شده برای انتقال...

مطالعه بیشتر
شیر آلات پروانه ای از مواد ترموپلاستیک 24 خرداد 1396

شیر آلات پروانه ای از مواد ترموپلاستیک

سامانه های لوله کشی صنعتی و همچنین سامانه هایی مانند سامانه های تامین آب برای...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۷۰۲۵ آکرودیته 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۷۰۲۵ آکرودیته

آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمايشگاهي كه مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۷۳۰۵ آزمون پوستگی اتصالات الکتروفیوژن 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۷۳۰۵ آزمون پوستگی اتصالات الکتروفیوژن

استاندارد ملی شماره ۱۷۳۰۵ در مورد تفسیر آزمون پوستگی برای مجموعه لوله و اتصالات الکتروفیوژن...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۹۴۸۰ آموزش اپراتور جوش ذوبی 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۹۴۸۰ آموزش اپراتور جوش ذوبی

استاندارد ملی شماره ۱۹۴۸۰ تدوین شده در سال ۱۳۹۲ در مورد آموزش و ارزیابی اپراتورهای...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۷۳۰۴ استحکام کششی و شکست اتصال جوشی لب به لب 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۷۳۰۴ استحکام کششی و شکست اتصال جوشی لب به لب

عناوین مورد مطالعه دراستاندارد ملی شماره ۱۷۳۰۴ که در سال ۱۳۹۲ تدوین گردیده است عبارتند از: ۱-اصول...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ اتصالات جوشی پلی اتیلن 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ اتصالات جوشی پلی اتیلن

استاندارد ملی شماره ۱۴۴۲۷-۳ در مورد اتصالات جوشی پلی اتیلن در سال ۱۳۹۱ در کمیته تدوین استانداردهای سازمان...

مطالعه بیشتر
لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر 24 خرداد 1396

لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر

لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر [1394/12/11] در این بخش لیست کاملی از استانداردهای ملی...

مطالعه بیشتر
استاندارد DIN 16963 4 مشخصات هندسی فلنج پلی اتیلن 24 خرداد 1396

استاندارد DIN 16963 4 مشخصات هندسی فلنج پلی اتیلن

برای دریافت استاندارد DIN 16963-4 به فایل ضمیمه مراجعه نمایید. دانلود فایل ضمیمه

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه

جهت دریافت این استاندارد به فایل ضمیمه مراجعه نمایید. همچنین می توانید استاندارد بریتانیایی 744...

مطالعه بیشتر
استاندارد DIN 8075 آزمون کیفی لوله های پلی اتیلن 24 خرداد 1396

استاندارد DIN 8075 آزمون کیفی لوله های پلی اتیلن

استاندارد DIN 8075-آزمون کیفی لوله های پلی اتیلن [] استاندارد DIN-8075 آلمان در خصوص روشهای...

مطالعه بیشتر
استاندارد DIN 8074 مشخصات ابعادی لوله های پلی اتیلن 24 خرداد 1396

استاندارد DIN 8074 مشخصات ابعادی لوله های پلی اتیلن

دین ۸۰۷۴ یکی از این ۳۰ هزار عنوان استاندارد تدوین شده توسط این موسسه می...

مطالعه بیشتر