مقالات

لوله های پی وی سی جدار چاه 28 خرداد 1396

لوله های پی وی سی جدار چاه

  نام محصول: لوله های پی وی سی جدار چاه کد: لوله های پی وی...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی 12181 روش آزمون هیدروستاتیک 24 خرداد 1396

استاندارد ملی 12181 روش آزمون هیدروستاتیک

استاندارد ملی 12181 روش آزمون هیدروستاتیک استاندارد ملی با عنوان " پلاستیکها -لوله ها، اتصالات...

مطالعه بیشتر
شیر آلات پروانه ای از مواد ترموپلاستیک 24 خرداد 1396

شیر آلات پروانه ای از مواد ترموپلاستیک

سامانه های لوله کشی صنعتی و همچنین سامانه هایی مانند سامانه های تامین آب برای...

مطالعه بیشتر

استاندارد ملی ۱۷۰۲۵ آکرودیته

استاندارد ملی ۱۷۰۲۵ آکرودیته آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمايشگاهي كه مورد ارزیابی و تایید...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۷۳۰۵ آزمون پوستگی اتصالات الکتروفیوژن 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۷۳۰۵ آزمون پوستگی اتصالات الکتروفیوژن

استاندارد ملی ۱۷۳۰۵ آزمون پوستگی اتصالات الکتروفیوژن استاندارد ملی شماره ۱۷۳۰۵ در مورد تفسیر آزمون...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۹۴۸۰ آموزش اپراتور جوش ذوبی 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۹۴۸۰ آموزش اپراتور جوش ذوبی

استاندارد ملی شماره ۱۹۴۸۰ استاندارد ملی ۱۹۴۸۰ آموزش اپراتور جوش ذوبی تدوین شده در سال ۱۳۹۲...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۷۳۰۴ استحکام و شکست جوشی لب به لب 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۷۳۰۴ استحکام و شکست جوشی لب به لب

استاندارد ملی ۱۷۳۰۴ استحکام و شکست جوشی لب به لب عناوین مورد مطالعه در استاندارد ملی...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ اتصالات جوشی پلی اتیلن 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ اتصالات جوشی پلی اتیلن

استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ اتصالات جوشی پلی اتیلن استاندارد ملی  ۱۴۴۲۷ اتصالات جوشی پلی اتیلن قسمت...

مطالعه بیشتر
لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر 24 خرداد 1396

لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر

لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر در این بخش لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر...

مطالعه بیشتر
استاندارد DIN 16963 4 مشخصات هندسی فلنج پلی اتیلن 24 خرداد 1396

استاندارد DIN 16963 4 مشخصات هندسی فلنج پلی اتیلن

استاندارد DIN 16963 4 مشخصات هندسی فلنج پلی اتیلن برای دریافت استاندارد DIN 16963 4...

مطالعه بیشتر
استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه 24 خرداد 1396

استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه

استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش آزمون تعیین مقاومت به ضربه جهت دریافت استاندارد ملی ۱۱۴۳۸ روش...

مطالعه بیشتر
استاندارد DIN 8075 آزمون کیفی لوله های پلی اتیلن 24 خرداد 1396

استاندارد DIN 8075 آزمون کیفی لوله های پلی اتیلن

استاندارد DIN 8075-آزمون کیفی لوله های پلی اتیلن استاندارد DIN 8075 آزمون کیفی لوله های...

مطالعه بیشتر