شیر آلات پروانه ای از مواد ترموپلاستیک

شیر آلات پروانه ای از مواد ترموپلاستیک

سامانه های لوله کشی صنعتی و همچنین سامانه هایی مانند سامانه های تامین آب برای اهداف کلی، زهکشی و فاضلاب نیازمند به کارگیری انواع متفاوتی از شیرها و اتصالات مربوطه متناسب به کاربردشان می باشند.در این استاندارد روش های آزمون،الزامات مورد نیاز طراحی و ساخت شیرآلات پروانه ای ساخته شده از مواد ترموپلاستیک مورد بررسی قرار می گیرند.


دانلود فایل ضمیمه

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن
فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن بارینکو تولیدکننده انواع صفحه داغ یا اتو...

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین
برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین به صورت تئوری...

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن
کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن با توجه به اینکه مطابق استانداردهای تدوینی تمامی دستگاهها جهت ...

قطعات یدکی دستگاه جوش
قطعات یدکی دستگاه جوش

قطعات یدکی دستگاه جوش تامین قطعات یدکی دستگاه جوش از خدمات مدنظر مشتریان و خریداران...