راهنمای نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن

راهنمای نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن

راهنمای نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن

۱ –  اتصال را از هم باز کنید . اسپیلیت رینگ (قطعه سفید رنگ نگهدارنده) را کناری بگذارید. سرپیچ و بوشینگ و اورینگ را روی لوله قرار دهید. سر لوله هایی که می خواهید به هم وصل کنید ، کاملا با سوهان صاف نمایید و پلیسه ها را بزدایید.

 

 

۲ –   لوله را داخل سمت دیگر اتصال فشار دهید تا به انتهای محل استقرار (قسمتی که لبه دار ساخته شده است ) آن برسد. سپس اورینگ و بوشینگ را به جلو فشاردهید و تا داخل بدنه اتصال قرار گیرد.

۳ –  مهره را نزدیک قسمت رزوه شده بیاورید و با یک آچار مناسب آن را را انتهای رزوه ها سفت کنید.

۴ –  مهره را باز کنید و از قسمت های دیگر اتصال دور کنید.

۵ –  حلقه سفید رنگ را مانند شکل باز کنید و آن را روی لوله بیاندازید و به قطعه .. نزدیک کنید.

۶ –  اتصال اکنون برای بستن و سفت کردن نهایی آماده است.

۷ –  مهره را به کمک آچار اتصالات مناسب ببندید و تا حد مورد نظرتان سفت نمایید. (قسمتهای انتهایی رزوه به سختی بسته میشود و آچار مناسب موجب میشود که شکل ظاهری و پره های روی آن اتصال خراب نشود.)

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن
فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن بارینکو تولیدکننده انواع صفحه داغ یا اتو...

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین
برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین به صورت تئوری...

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن
کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن با توجه به اینکه مطابق استانداردهای تدوینی تمامی دستگاهها جهت ...

قطعات یدکی دستگاه جوش
قطعات یدکی دستگاه جوش

قطعات یدکی دستگاه جوش تامین قطعات یدکی دستگاه جوش از خدمات مدنظر مشتریان و خریداران...